Proizvidnja izolacionih panela
Postavljanje kogeneracijskih postrojenja

Hladnjače voća i povrća
- Hladnjače za skladištenje voća i povrća
- Manipulacioni prostori i pakirnice
Voću i povrću na njihovom putu od prozvođača do kupca trebaju odgovarajući temperaturni uslovi. Da bismo zadovoljili te zahteve, potrebno je savladati celokupni rashladni lanac – hlađenje u proizvodnji, otpremi, skladištu i trgovini.

- Komore sa kontrolisanom atmosferom primerene za dugotrajno skladištenje voća
Za hladnjače takve vrsta su karakteristični odgovarajuća vazdušna zaptivnost komora, precizna regulacija temperature i kontrolisane atmosfere (održavanje propisane vrednosti O2 i CO2). Namenski izrađen kompjuterski nadzorni program omogućava optimalno upravljanje.

- Prostori za rashlađivanje jagodičastog voća (npr. malina, kupina, višanja itd.)
- Tuneli za duboko zamrzavanje jagodičastog voća
Tehnologije prerade i skladištenja jagodičastog voća zahteva specifične izvedbe rashladnih sistema, u kojima je naglasak na pravilnom protoku vazduha i efikasnosti rashladnog sistema.

Imamo znanje, dugogodišnje iskustvo i osposobljen kadar koji garantuje kvalitetnu izradu hladnjača, a time i očuvanje kvaliteta robe koja se skladišti.

Hlađena skladišta i distribucioni centri
- Skladišta sveže robe (0°C)
- Skladišta zamrznute robe (-25°C)
- Manipulacioni prostori
Kreativno sarađujemo sa naručiocima već u samom geometrijskom planu hlađenih skladišta. Pomoću skladišnih regala osiguravamo veliku iskorišćenost prostora, funkcionalnu i preglednu manipulaciju robe.
Ugrađujemo rashladne sisteme koji su prilagođeni kapacitetu skladišta, vrsti robe i ostalim tehnološkim uslovima.

Hlađenje u trgovačkim centrima
- Hlađenje u trgovačkim centrima
- Hlađenje prostora u trgovačkim centima
- Skladišta sveže i zamrznute robe
Savremeni trgovački centri iziskuju osim klimatizacije prostora i prostore za skladištenje robe na različitim temperaturama. Našim naručiocima ugrađujemo rashladne uređaje koji omogućavaju postizanje zahtevanih klimatskih uslova sa sistemima koji su jednostavni za upravljanje i održavanje.

Hlađenje u industriji za preradu mesa
- Hlađenje proizvodnih prostora
- Skladišta mesa i mesnih prizvoda
- Skladišta zamrznutog mesa
- Brzo hlađenje mesa i mesnih proizvoda
- Zamrzavanje mesa u vazdušnom toku
- Kontaktno zamrzavanje mesa u pločastim zamrzivačima
Visoki zahtevi za kvalitetom namirnica i strogim veterinarskim uslovima nalažu ugradnju kvalitetnih rashladnih uređaja. Samo odgovarajuće odabrani i pravilno ugrađeni rashladni uređaji omogućavaju pravilne tehnološke parametre, a time i kvalitet mesa i mesnih prizvoda.

Hlađenje u industriji za preradu mlečnih proizvoda
- Klimatizacija prostora za zrenje i skladištenje sira
- Skladišta proizvoda
- Hlađenje proizvoda
- Rashladni uređaji u proizvodnji sladoleda
- Hlađenje sekundarnih rashladnih medija (npr. glikolske mešavine)
- Priprema ledene vode – akumulatori leda
Od izbora uređaja za hlađenje u prosturu takođe zavisi efikasnost proizvodnje mlečnih proizvoda.
Upotreba odgovarajućih akumulatora leda omogućava ugradnju rashladnih uređaja sa optimalnom jačinom hlađenja, kao i željenom temperaturom ledene vode u svakom trenutku.

Hlađenje u pekarstvu
- Hlađenje proizvoda
- Hlađena skladišta prizvoda
- Komore za odloženu i prekinutu fermetaciju
- Tuneli za zamrzavanje proizvoda
Primena rashladnih uređaja u pekarstvu i poslastičarstvu omogućava viši kvalitet proizvoda i manju zavisnost primarne proizvodnje od prodaje konačnih proizvoda.
Uređaji koje ugrađujemo zadovoljavaju zahteve hlađenja u pekarstvu.

Projektovanje
- Idejni plan rashladnih sistema i hladnjača
- Projekti za sticanje građevinske dozvole
- Projekti za izvedbu i projekti izvedenih radova
Svesni smo toga da je za kvalitetnu izvedbu rashladnih sistema i hladnjača potrebno vlastito znanje koje počinje sa projektovanjem, pri kojem stalnim usavršavanjima pratimo razvoj na području hlađenja.

Programiranje
- Programiranje mikroprocesora
- Izrada programa za kompjuterski nadzor
- Centralni nadzorni sistemi
Kompjuterski programi za upravljanje hladnjača izrađuju se isključivo za pojedinačne naručioce. Programi omogućavaju celovit nadzor nad postrojenjem, pregledni su i jednostavni za upotrebu, a mogu bilo kada da se i nadigrađuju. Takođe se prilagođavamo i dodatnim zahtevima naručioca.

Montaža
- Postavljanje izolacionih panela
- Instalacija rashladnih uređaja i opreme
- Montaža elektroinstalacija
Montaže na objektima izvode u skladu sa izrađenim projektima. Montažne ekipe obavljaju svoj rad savesno, precizno, u dogovorenim rokovima, kao i sa prilagođavanjem drugim izvođačima u stanju objekta. Nakon završetka montaže obavljamo probni rad i podučavamo korisnika.

Održavanje i servisiranje
- 24-satna spremnost ekipe na uklanjanje kvarova
- Preventivno održavanje rashladnih uređaja
- Savetovanje korisnicima
- Zamena rashladnih medija ekološki prihvatljivim
Svesni smo toga da je za rashladne sisteme od velike važnosti brzo i efikasno posredovanje u slučaju nastanka kvara. Visoko osposobljena ekipa čeka na vaš poziv.

Rashladni agregati
- Komercijalna izvedba za jednostavnije rashladne sisteme (upotreba jednog kompresora)
- Industrijska izvedba za složenije rashladne sisteme (upotrba više uporedno vezanih kompresora)
Agregatiramo kompresore priznatih evropskih prizvođača, što osigurava kvalitetan i siguran rad.
Koristimo rashladne medije koji su prihvatljivi za životnu sredinu („zeleni“ freoni, amonijak, CO2).

Komandni elektro ormari
- Razvodni blokovi za snagu i upravljanje rashladnih uređaja
- Razvodni blokovi sa mikroprocesorima
- Kompenzacije otpadne energije
Umeće projektovanja razvodnih blokova osigurava pravilan izbor opreme, koja je od ključne važnosti u izvedbi razvodnih blokova. Karakteristika na koju smo ponosni je takođe prilagodljivost zahtevima kupaca u smislu funkcionalnih i dimenzionih karakteristika.